ទំព័រដើម

ទំព័រ

សួស្ដីមិត្តទាំងឡាយ!

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខុន រេនី (Rainy Sokhonn) អាយុ២១ឆ្នាំ ជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science) នៃ Nanyang Technological University ប្រទេសសិង្ហបុរី។ ខ្ញុំជាអតីត និស្សិតឆ្នាំទី២ ផ្នែកវិស្វកម្ម នៃ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (Institut de Technologie du Cambodge) និង និស្សិតឆ្នាំទី២ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (Institute of Foreign Languages)។

ចុចទីនេះ មេីល CV (résumé) របស់ខ្ញុំ ជា PDF

ទំនាក់ទំនង៖
អ៊ីមែល: rainy001@e.ntu.edu.sg
Facebook: Rainy Sokhonn
LinkedIn: sg.linkedin.com/in/rainysokhonn
AngelList: angel.co/rainy-sokhonn
Skype: rainy.sokhonn
Line: rainy.sokhonn
លេខទូរស័ព្ទ: (+65) 9059 7370 | (+855) 12 853377

 

maths

 

 

important-pages

about-me

 

 

 

ideas

 

 

  

ស្វាគមន៍មកកាន់

គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំ! 🙂

 មានរឿងចង់សួរឬប្រាប់រេនី មែនទេ?

ចុចខាងក្រោម ដេីម្បីសាកល្បងកម្មវិធី “ខ្សឹបដាក់រេនី”

2014%2f01%2f23%2fbf%2fwhisper_thu-54d27

Advertisements